İş Akış Süreçlerimiz (eski)

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI BİLDİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

2547 SAYILI KANUNUN 31. MD. KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ EK DERS ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

2547 SAYILI KANUNUN 40-D MD. KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ EK DERS ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SGK SİSTEMİNE E-BİLDİRGE BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BANKA ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BES (BİREYSEL EMEKLİLİK) KESİNTİSİNİN YAPILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

BES KURUMSAL ŞUBE GİRİŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SGK SİSTEMİNE E-VİZİTE BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

EK DERS ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

AVANS VE KREDİ KAPATMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

GELİRLERDEN ALACAKLAR İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

GÜNLÜK BANKA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

İCRA KESİNTİSİNİN YAPILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ 

SGK SİSTEMİNE E-VİZİTE BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

SGK SİSTEMİNE E-BİLDİRGE BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

JURİ ÜCRETLERİ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KDV-MUHTASAR BEYANNAME HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

KEFALET VE SENDİKA BİLGİLERİNİ GİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ 

KESENEK GÖNDERME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

KİŞİ BORÇLARI TAHSİLAT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

MAAŞ SONRASI İŞLEMLER İŞ AKIŞ SÜRECİ

MOSİP EK KARŞILIK İŞ AKIŞ SÜRECİ 

MOSİP FATURALI ALACAKLAR İŞ AKIŞ SÜRECİ 

NAKİL BİLDİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

NAKİT TALEP İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ÖDEME EMİRLERİNİN ARŞİVLENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ÖDEME EMRİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ÖDENEK ONAYLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

SGK İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

SGK İŞE BAŞLAYIŞ-İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİNİN DÜZENLENMESİ (2547 SAYILI KANUNUN 31. MD.) İŞ AKIŞ SÜRECİ 

SÜREKLİ İŞÇİLERİN İKRAMİYE VE DİĞER SOSYAL HAKLARININ ÖDENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

SÜREKLİ İŞÇİLERİN MAAŞ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ŞİFRE VERME İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

TAKSİTLENDİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ 

TAŞINIR GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

TAŞINIR KESİN HESAP İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

TELAFİLERİN EDS’YE GİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

TEMİNAT GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

TERFİ, İNTİBAK, EĞİTİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİLERİNİ KBS SİSTEMİNE GİRMEK İŞ AKIŞ SÜRECİ 

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN MAAŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

Ay ve Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

Banka Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Avans ve Kredi Kapama İş Akış Süreci

Gelirlerden Alacaklar İşlemi İş Akış Süreci

Günlük Banka İşlemleri İş Akış Süreci

KDV-Muhtasar Beyanname Hazırlama İş Akış Süreci

Kesenek Gönderme İşlemleri İş Akış Süreci

Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri İş Akış Süreci 

Maaş Sonrası İşlemler İş Akış Süreci

Nakit Talep İşlemleri İş Akış Süreci

Ödeme Emirlerinin Arşivlenmesi İş Akış Süreci

Ödenek Onaylama İş Akış Süreci

Şifre Verme İşlemleri İş Akış Süreci

Taksitlendirme İş Akış Süreci

Taşınır Giriş Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınır Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Süreci

Teminat Giriş İşlemleri İş Akış Süreci