Görev Tanımlarımız (eski)

YÖNETİM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Birim Sorumlusu

Birim Sorumlusu Yardıumcısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe ve Kontrol İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Rektörlük ve Tahakkuk İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BANKA İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMANET İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİLERDEN ALACAKLAR İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ (HAKEDİŞ) GÖREV TANIMI

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ (ÖZLÜK) GÖREV TANIMI

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İSTATİSTİK VE KESİN HESAP İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

REKTÖRLÜK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞİTLİ ÖDEMELER VE BANKA İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

REKTÖRLÜK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EK DERS İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

REKTÖRLÜK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİ BORCU İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

REKTÖRLÜK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAAŞ İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

REKTÖRLÜK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SGK VE KESİNTİ İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

REKTÖRLÜK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOLLUK İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI