Görev Tanımları

Görev Tanımları Listesi (Pdf)

DGT-001 Rektör Görev Tanımı
DGT-002 Rektör Yardımcısı Görev Tanımı
DGT-003 Dekan Görev Tanımı
DGT-004 Dekan Yardımcısı Görev Tanımı
DGT-005 Yüksekokul/Enstitü Müdürü Görev Tanımı
DGT-006 Yüksekokul/Enstitü Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
DGT-007 Bölüm Başkanı Görev Tanımı
DGT-008 Genel Sekreter Görev Tanımı
DGT-009 Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı
DGT-010 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı
DGT-011 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Görev Tanımı
DGT-012 Öğrenci İşleri Daire Başkanı Görev Tanımı
DGT-013 Fakülte/Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı
DGT-014 Şube Müdürü Görev Tanımı
DGT-015 Hukuk Müşaviri Görev Tanımı
DGT-016 Avukat Görev Tanımı
DGT-017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe ve Kontrol İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-018 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-019 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yön. ve Pln.İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-020 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Proje İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-021 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kont. ve Ön Mali Kont. İşl. Görevlisi Görev Tanımı
DGT-022 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-023 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Rektörlük ve Tahakkuk İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-024 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu Yardımcısı Görev Tanımı
DGT-025 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu Görev Tanımı
DGT-026 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Güvenlik İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-027 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Ulaştırma İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-028 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Temizlik İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-029 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-030 Taşınır ve Kayıt Kontrol İşlemleri Görevlisi Görev Tanım Formu
DGT-031 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Etüt-Prj. ve Planlama İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-032 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Teklif ve İnceleme Kontrollük İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-033 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapım Uygulama İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-034 Satın Alma ve Tahakkuk İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı
DGT-035 Hukuk Müşavirliği Hukuk İşleri Birim Görevlisi Görev Tanımı
DGT-036 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari Hizmetler Birim Görevlisi Görev Tanımı
DGT-037 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Okuyucu Hizmetleri Birim Görevlisi Görev Tanımı
DGT-038 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Birim Görevlisi Görev Tanımı
DGT-039 Merkezi Araştırma Labaratuvarı Birim Akademik Görevlisi Uzman Görev Tanımı
DGT-040 Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi Görev Tanımı
DGT-041 Akademik Birimler Personel İşleri Birim Görevlisi Görev Tanımı
DGT-042 Akademik Birimler Bölüm Sekterliği  Görev Tanımı
DGT-043 Akademik Birimler Dekan/Yüksekokul Müdür Sekterliği  Görev Tanımı
DGT-044 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım İşlemleri Görevlisi Görev Tanımı