Formlar

Formlar Listesi (Pdf)

DFR-001 BŞEÜ-KAYSİS Belgesi Hazırlama Formu
DFR-002 BŞEÜ-KAYSİS Belgesi Talep Formu
DFR-003 İş Akış Süreci Formu
DFR-004 Görev Tanımı Formu
DFR-005 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Görev Dağılım Çizelgesi Formu
DFR-006 İzin İsteği ve Onayı Formu
DFR-007 ZETA Potansiyel ve Mobilite Ölçüm Analizi Talep Formu
DFR-008 XRF Analiz Talep Formu
DFR-009 XRD Analizi Talep Formu
DFR-010 UV-VIS Spektrofotometresi Analiz Talep Formu
DFR-011 Simultane Termal Analiz Talep Formu
DFR-012 Sertlik Ölçüm Analizi Talep Formu
DFR-013 Taramalı Elektron Mikroskobu Analiz Talep Formu
DFR-014 Partikül Boyutu Ölçüm Analizi Talep Formu
DFR-015 LC-MS/MS Analiz Talep Formu
DFR-016 HPLC Analizi Talep Formu
DFR-017 GC-MS Analiz Talep Formu
DFR-018 GAZ Piknometresi Analiz Talep Formu
DFR-019 GAZ Kromatografisi Analiz Talep Formu
DFR-020 FTIR Analizi Talep Formu
DFR-021 Elementel Analiz Talep Formu
DFR-022 Civa Porozimetresi Analiz Talep Formu
DFR-023 Bet Analizi Talep Formu
DFR-024 Baca Gazı Analizörü Analiz Talep Formu
DFR-025 AAS Analiz Talep Formu
DFR-026 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
DFR-027 Öğrenci Harç İade Talep Formu
DFR-028 Yaz Okulu Öğrenci Harç İade Talep Formu
DFR-029 Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Harç İade Talep Formu
DFR-030 Yüzde On’a Giren Öğrencilerin Harç İade Talep Formu
DFR-031 Öğrenci İlişik Kesme Formu
DFR-032 Öğrenci Not Değişiklik Formu
DFR-033 Pasaport Harç Muafiyet Başvuru Formu
DFR-034 Pasaport Harç Muafiyet Onay Formu
DFR-035 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
DFR-036 Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu
DFR-037 Ders Programı Değişiklik Formu
DFR-038 Yeni Ders Öneri Formu
DFR-039 Erasmus Not İntibak Formu
DFR-040 Farabi Not İntibak Formu
DFR-041 Özel Öğrenci Not İntibak Formu
DFR-042 Yaz Okulu Not İntibak Formu
DFR-043 Yaz Okulu Misafir Öğrenci Harç İade Talep Formu
DFR-044 Ders İntibak İsteği Dilekçe Formu
DFR-045 Teknik ve Kültürel Gezi Katılım Başvuru Formu
DFR-046 Öğrenci İlişik Kesme Formu
DFR-047 Maddi Hata Formu
DFR-048 E-Posta Değişikliği Formu
DFR-049 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
DFR-050 Öğrenci Belgesi İsteği Başvuru Formu
DFR-051 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
DFR-052 Yatay Geçiş Dilekçe Formu
DFR-053  Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Başvuru Formu
DFR-054 Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı Staj Teklif Formu
DFR-055 Söğüt Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı Staj Teklif Formu
DFR-056 Söğüt Meslek Yüksekokulu Seramik, Cam ve Çinicilik Programı Staj Teklif Formu
DFR-057 Söğüt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Staj Teklif Formu
DFR-058 Söğüt Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Staj Teklif Formu
DFR-059 Söğüt Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Staj Teklif Formu
DFR-060 Söğüt Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı Staj Teklif Formu
DFR-061 Söğüt Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Staj Teklif Formu
DFR-062 Söğüt Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programı Staj Teklif Formu
DFR-063 Söğüt Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Staj Teklif Formu
DFR-064 Ders Alma Dilekçe Formu
DFR-065 Ders Muafiyeti Dilekçe Formu
DFR-066 Bitirme Tezi Dilekçe Formu
DFR-067 Ara Sınav Giriş Dilekçe Formu
DFR-068 Kayıt Dondurma Dilekçe Formu
DFR-069 Kayıt Sildirme Dilekçe Formu
DFR-070 Mazeret Sınavı Dilekçe Formu
DFR-071 Özel Öğrenci Dilekçe Formu
DFR-072 Tek Ders Sınavı Dilekçe Formu
DFR-073 Not İtiraz Formu
DFR-074 Onaylı Lise Diploması Talep Formu
DFR-075 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Formu
DFR-076 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Formu
DFR-077 Kişi Borcu Bildirim Belgesi Formu
DFR-078 Görevlendirme Teklif Formu
DFR-079  Ders Telafi Dilekçe Formu
DFR-080 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2547 Sayılı Kanun’un 13/B-4 Maddesi İle Yapılan Görevlendirmelerde Bilişim Kaynakları Kullanım Formu
DFR-081 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 14 Haftalık Bilişim Kaynağı İhtiyaç Formu
DFR-082 Bilgi işlem Daire Başkanlığı İş Talep Formu
DFR-083 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yeni Kullanıcı Formu
DFR-084 Eğitim Bilişim Materyali Talep Formu
DFR-085 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü İçerik Yönetim Sistemi Talep Formu
DFR-086 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Talep Formu
DFR-087 Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Formu
DFR-088 Analiz Randevu Dilekçesi Formu
DFR-089 Analiz Ön Talep Formu (Üniversite Dışı)
DFR-090 Analiz Ön Talep Formu (Üniversite İçi)
DFR-091 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Gerçek Kişiler İçin)
DFR-092 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Tüzel Kişiler İçin)
DFR-093 İMZA/YEKİ DEVRİ FORMU
DFR-094 KBS VE E-BÜTÇE KULLANICI VE YÖNETİCİ TAAHHÜTNAMESİ FORMU
DFR-095 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ İSTEK FORMU
DFR-096 KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURU FORMU
DFR-097 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÖZLEŞMESİ FORMU
DFR-098 KULÜP KURMA DİLEKÇESİ FORMU
DFR-099 YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU
DFR-100 GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
DFR-101 GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ STAJ ÖN ONAY FORMU
DFR-102 GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ STAJ BAŞARI BELGESİ FORMU
DFR-103 GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ STAJ BAŞVURU YAZISI FORMU
DFR-104 GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ FORMU
DFR-105 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU
DFR-106 YOLLUK/KATILIM ÜCRETİ TALEP DİLEKÇESİ FORMU
DFR-107 KONFERANS SALONU TALEP FORMU
DFR-108 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT VE DERS BİLDİRİM FORMU
DFR-109 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAMI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
DFR-110 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS SAYDIRMA İŞLEM FORMU
DFR-111 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI ATAMA FORMU
DFR-112 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI DEĞİŞTİRME FORMU
DFR-113 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS SAYDIRMA İŞLEM FORMU (Ortak Programlar İçin)
DFR-114 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİNCİ DANIŞMAN ATAMA FORMU (Ortak Programlar İçin)
DFR-115 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİNCİ DANIŞMAN ATAMA FORMU
DFR-116 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİĞER ENSTİTÜ/YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALMA FORMU
DFR-117 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TELAFİ FORMU
DFR-118 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-119 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZMANLIK ALAN DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-120 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ YENİ DERS ÖNERİ FORMU
DFR-121 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU
DFR-122 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK İZİN FORMU
DFR-123 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ÖNERME / DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
DFR-124 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİM ve JÜRİ ÖNERİ FORMU
DFR-125 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU (Üç Jüri Üyeli)
DFR-126 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU (Beş Jüri Üyeli)
DFR-127 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU (İkinci Kez Sınava Girenler İçin) (Üç Jüri Üyeli)
DFR-128 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU (İkinci Kez Sınava Girenler İçin) (Beş Jüri Üyeli)
DFR-129 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU
DFR-130 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI FORMU
DFR-131 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞARI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI FORMU
DFR-132 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU
DFR-133 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ ÖNERİ/İZLEME BİLGİ FORMU
DFR-134 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI FORMU
DFR-135 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ BAŞARI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI FORMU
DFR-136 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ TESLİM ve JÜRİ ÖNERİ FORMU
DFR-137 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU
DFR-138 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU (İkinci Kez Sınava Girenler İçin)
DFR-139 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLK TEZ TESLİMİ DANIŞMAN ONAY FORMU
DFR-140 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SON TEZ TESLİMİ DANIŞMAN ONAY FORMU
DFR-141 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ TESLİM KONTROL FORMU
DFR-142 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ BİLGİ FORMU
DFR-143 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU FORMU
DFR-144 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU
DFR-145 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ ÖN KONTROL FORMU
DFR-146  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ TEZ ÖN TESLİM FORMU
DFR-147 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA YAYIN KOŞULU ONAY FORMU
DFR-148 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ ORİJİNALLİK RAPORU FORMU
DFR-149 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ONAY FORMU
DFR-150 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI FORMU
DFR-151 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ TESLİM FORMU
DFR-152 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ ARA RAPOR DEĞERLENDİRME TUTANAĞI FORMU
DFR-153 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ ARA RAPOR HAZIRLAMA FORMU
DFR-154 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU
DFR-155 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI FORMU
DFR-156 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ DANIŞMANI ÖNERİ-DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
DFR-157 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU
DFR-158 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI FORMU
DFR-159 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU
DFR-160 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASKERLİK İŞLEMLERİ BAŞVURU FORMU
DFR-161 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS SAYDIRMA TALEP FORMU
DFR-162 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU
DFR-163 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU
DFR-164 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU
DFR-165 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINAV SONUÇ İTİRAZ FORMU
DFR-166 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ-PROJE KONTROL FORMU
DFR-167 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ ORİJİNALLİK RAPORU FORMU
DFR-168 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ ÖN KONTROL FORMU
DFR-169 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ TEZ ÖN TESLİM FORMU
DFR-170 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU
DFR-171 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI FORMU
DFR-172 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ONAY FORMU
DFR-173 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİM FORMU
DFR-174 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DANIŞMANI ÖNERİ-DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
DFR-175 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TUTANAĞI FORMU
DFR-176 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ KONUSU ÖNERİ FORMU
DFR-177 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU
DFR-178 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU
DFR-179  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANI ÖNERİ-DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
DFR-180 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-181 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-182 BABALIK İZNİ TALEP FORMU
DFR-183 ÇALIŞMA BELGESİ TALEP FORMU
DFR-184 EVLİLİK BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ FORMU
DFR-185 EVLİLİK İZNİ TALEP FORMU
DFR-186 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU
DFR-187 HİZMET PASAPORTU TALEP FORMU
DFR-188 HİZMET VE ÇALIŞMA BELGESİ TALEP FORMU
DFR-189 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU
DFR-190 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-191 JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRET TALEP FORMU
DFR-192 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-193 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-194 ÖĞRETİM ELEMANI MÜRACAAT FORMU
DFR-195 ÖĞRETİM ÜYESİ MÜRACAAT FORMU
DFR-196 PERSONEL BİLGİ FORMU
DFR-197 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU
DFR-198 UZMAN GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-199 UZMAN ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-200 YABANCI DİL OKUTMANI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-201 YABANCI DİL OKUTMANI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-202 YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-203 YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
DFR-204 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN YENİDEN ATAMA RAPORU FORMU (Form-1)
DFR-205 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (Form-2a)
DFR-206 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (Form-2b)
DFR-207 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (Form-2c)
DFR-208 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
DFR-209 SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI STAJ TEKLİF FORMU
DFR-210 SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖN KAYIT FORMU
DFR-211 SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KESİN KAYIT FORMU
DFR-212 YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL DİL EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU FORMU
DFR-213 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TALEP FORMU ve İŞ YAPIM TUTANAĞI
DFR-214 STEREO MİKROSKOBU ÖLÇÜM CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU