Misyon

Bölüm olarak misyonumuz çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, toplumsal yapının değişimiyle ortaya çıkan yeni toplumsal koşullar çerçevesinde;

  • Evrensel insan hakları ve sosyal adalet ilkesini temel alan
  • İçinde yaşadığı toplumun özelliklerini tanıyan, etik ilkelere sahip olan ve alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden
  • Toplumdaki dezavantajlı gruplarla uygun mesleki çalışmalar yapan
  • Toplumdaki kaynakları araştıran ve bunu müracaatçı yararına kullanan
  • Müracaatçılar için gerekli olan kaynakların yaratılmasını sağlayan
  • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, sosyal değişimi sağlayan ve sosyal politikaların üretilmesinde söz sahibi olabilecek sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.