Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

 • TDE-570 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I
 • TDE-571 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II
 • TDE-572 Türkiye Türkçesi I
 • TDE-573 Türkiye Türkçesi II
 • TDE-574 Eski Anadolu Türkçesi I
 • TDE-575 Eski Anadolu Türkçesi II
 • TDE-576 Karahanlı Türkçesi
 • TDE-577 Klasik Türk Edebiyatında Nesir I
 • TDE-578 Klasik Türk Edebiyatında Nesir II
 • TDE-579 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları
 • TDE-580 Türk Edebiyatında Poetikalar
 • TDE-581 Edebi Akımlar
 • TDE-582 Karşılaştırmalı Mitoloji Araştırmaları
 • TDE-583 Karşılaştırmalı Şamanizm Araştırmaları
 • TDE-584 Halk Kültürü – Popüler Kültür Etkileşimleri
 • TDE-585 Kültür Ekonomisi ve Yönetimi
 • TDE-586 Eski Türkçe I
 • TDE-587 Eski Türkçe II
 • TDE-588 Türk Halklarının Tarihi I
 • TDE-589 Türk Halklarının Tarihi II
 • TDE-590 Edebiyat – Psikoloji İlişkisi
 • TDE-591 Türk Edebiyatında Modernizm ve Postmodernizm
 • TDE-592 Klasik Türk Edebiyatında Nazım I
 • TDE-593 Klasik Türk Edebiyatında Nazım II
 • TDE-594 Klasik Şiir Şerhleri
 • TDE-595 Türk Mesnevi Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Ders İçerikleri

 • TDE-599 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
 • TDE-601 Türk Lehçelerinin Tarihi Tipolojik Sesbilimi
 • TDE-602 Karluk Grubu Türk Lehçeleri
 • TDE-603 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri
 • TDE-604 Türkiye Türkçesi Grameri ve Gramer Sorunları
 • TDE-605 Türkiye Türkçesi Sözdizimi
 • TDE-606 Klasik Türk Edebiyatı Araştırmaları
 • TDE-607 Mesnevi Edebiyatı
 • TDE-608 Klasik Türk Edebiyatının Biyografik Kaynakları
 • TDE-609 Klasik Türk Edebiyatında Nesir
 • TDE-610 Klasik Türk Edebiyatında Nazım
 • TDE-611 Yazma Eserler
 • TDE-612 Metin Tamiri
 • TDE-613 Karşılaştırmalı Edebiyat (Türk-Fars)
 • TDE-614 Klasik Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi
 • TDE-615 Metin Şerhi Metodları
 • TDE-616 Klasik Türk Edebiyatında Hiciv
 • TDE-617 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Fikir Akımları
 • TDE-618 Tiyatro Eleştirisi
 • TDE-619 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit
 • TDE-620 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II
 • TDE-621 Edebiyat Dergiciliği
 • TDE-622 Hatırat, Günlük, Seyahat Edebiyatı
 • TDE-623 Psikanalitik Edebiyat
 • TDE-624 Türk Şiirinde Anadolu
 • TDE-625 Edebiyat Mahfilleri
 • TDE-626 Çağdaş Türk Düşüncesi
 • TDE-627 Edebiyat Bilimi Metodolojisi
 • TDE-628 Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
 • TDE-629 Yeni Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar
 • TDE-630 Yeni Türk Edebiyatında 20. Yüzyıl Temaları
 • TDE-631 Türk Edebiyatında Modernizm ve Postmodernizm
 • TDE-632 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri I
 • TDE-633 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri II
 • TDE-634 Karşılaştırmalı Mitoloji Araştırmaları
 • TDE-635 Karşılaştırmalı Masal Araştırmaları
 • TDE-636 Epik Destan Geleneği
 • TDE-637 Şamanizm Araştırmaları
 • TDE-638 Mizah Kültürü
 • TDE-639 Yaratıcı Kültür Endüstrileri
 • TDE-640 Görsel Halkbilimi Araştırmaları
 • TDE-641 Eski Türkçede Söz Yapımı
 • TDE-642 Eski Türkçede Ses Bilgisi
 • TDE-643 Eski Türkçede Biçim Bilgisi
 • TDE-644 Eski Türkçede Sözlük Bilgisi
 • TDE-645 Eski Türkçede Nesir Okumaları
 • TDE-646 Eski Türkçede Nazım Okumaları
 • TDE-647 Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinden Seçmeler
 • TDE-648 Karahanlı Türkçesi Metinlerinden Seçmeler
 • TDE-649 Klasik Osmanlı Türkçesi
 • TDE-699 Seminer