Formlar

Formlar

Genel Formlar

 1. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu
 2. Ders Saydırma Talep Formu
 3. Kayıt Dondurma Talep Formu
 4. Mazeret Sınavı Başvuru Formu
 5. Sınav Sonuç İtiraz Formu
 6. Öğrenci İlişik Kesme Formu

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Formları

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Konusu Öneri Formu
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanağı Formu
 3. Yüksek Lisans/Doktora Ön Kayıt Başvuru Formu
 4. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu
 5. Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu
 6. Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu
 7. Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
 8. Yüksek Lisans Tez Orijinallik Raporu Formu
 9. Yüksek Lisans Tez Ön Kontrol Formu
 10. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
 11. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim Formu
 12. Yüksek Lisans Savunma Sınavı Tutanağı Formu
 13. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu
 14. Yüksek Lisans Tez Teslim Formu
 15. Yüksek Lisans Tez/Proje Kontrol Formu

Doktora Programları Formları

 1. Yüksek Lisans/Doktora Ön Kayıt Başvuru Formu
 2. Doktora Tez Ara Rapor Hazırlama Formu
 3. Doktora Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu
 4. Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
 5. Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Değerlendirme Tutanağı Formu
 6. Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı Formu
 7. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
 8. Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 
 9. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu
 10. Doktora Tez Orijinallik Raporu Formu
 11. Doktora Yayın Koşulu Formu
 12. Doktora Tez Ön Kontrol Formu
 13. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
 14. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim Formu
 15. Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu
 16. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu
 17. Doktora Tez Teslim Formu

Öğretim Üyesi Formları

 1. Anket Onay Formu
 2. Ders Telafi Formu
 3. Ders İçerik Formu
 4. Yeni Ders Öneri Formu