6. Sonuç ve Değerlendirme

  • Birimiz Eğitim-Öğretim faaliyetleri Anabilim Dalları Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde Anabilim Dallarının bulunduğu fakülte/yüksekokul fiziki şartları kullanılarak yerine getirilmektedir. Birimimizde ve/veya program bazında AR-GE faaliyeti yürütülmemekte, akredite program bulunmamakta, kalite güvence sistemi mevcut değildir. Birimimiz 2018 yılında bir dış değerlendirmeye tabi olmuştur; fakat birimimize sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu mevcut değildir. Bu sebeple iyileştirme takvimi ve aksiyonu oluşturulmamıştır.