F. Toplumsal Katkı

Ölçüm yapılmamaktadır.

1.1 Demografik

1.2 Ekonomik

1.3 Mekansal

1.4 Endüstriyel

1.5 Sosyal ve Kültürel