5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Birim dışından tedarik edilen hizmetlein kalitesi ölçülmemektedir.

5.4.1 Tedarik Kriterleri

5.4.2 Tedarik Güvencesi