4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Birim dışından tedarik edilen hizmetlein kalitesi ölçülmemektedir.

4.1 Tedarik Kriterleri

4.2 Tedarik Güvencesi