3. Bilgi Yönetimi Sistemi

Kurum tarafından sağlanmaktadır.

3.1 Bilgi Yönetimi

3.2 Performans Göstergeleri

3.2.1 Desteklemeler

3.3 Süreç Destekleri

3.4 Veri Toplama

3.5 Güvenlik ve Gizlilik

3.6 Birim Hafızası