5.2. Kaynakların Yönetimi

Birimimizde kaynakların yönetiminin etkililik, etkinlik düzeyini ölçecek bir mekanizma mevcut değildir.

5.2.1 Etkililik

5.2.2 Etkinlik

5.2.3 Liyakat

5.2.4 Finansal Yönetim

5.2.5 Kaynakların Yönetimi