2. Kaynakların Yönetimi

Birimimizde kaynakların yönetiminin etkililik, etkinlik düzeyini ölçecek bir mekanizma mevcut değildir.

2.1 Etkililik

2.2 Etkinlik

2.3 Liyakat

2.4 Finansal Yönetim

2.5 Kaynakların Yönetimi