4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Birimde AR-GE faaliyetleri yürütülmemektedir.

4.1 Performans

4.2 Yayımlar

4.3 Ranking Yöntemi

4.3.1 Katkı Yeterliliği

4.4 Ranking Derecesi