2. Araştırma Kaynakları

Birimde AR-GE faaliyetleri yürütülmemektedir.

2.1 Planlama

2.2 Paydaşlar

2.3 İzleme

2.4 Fon Stratejileri

2.5 Personel Teşvikleri

2.6 Dış Destekler