4.2. Araştırma Kaynakları

Birimde AR-GE faaliyetleri yürütülmemektedir.

4.2.1 Planlama

4.2.2 Paydaşlar

4.2.3 İzleme

4.2.4 Fon Stratejileri

4.2.5 Personel Teşvikleri

4.2.6 Dış Destekler