4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Birimde AR-GE faaliyetleri yürütülmemektedir.

4.1.1 Araştırma Stratejisi

4.1.1.1 Ar-Ge politikası,

4.1.1.2 Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),

4.1.1.3 Araştırma fırsatları,

4.1.1.4 Öncelikli alanlar,

4.1.1.5 Ortak araştırma faaliyetleri,

4.1.1.6 Araştırma platformları,

4.1.1.7 Etik değerler,

4.1.1.8 Araştırma çıktıları,

4.1.2 Bütünleşik Politikalar

4.1.3 Katkısal Politikalar

4.1.4 Kalkınma Hedefleri

4.1.5 Kültürel Katkılar