3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

ABD Başkanlıkları ve Akademik Kurulu Üyeleri tarafından takip edilmektedir.

3.3.1 Politikalar

3.3.2 Yayılımlar

   3.2.2.1 Bilinirlik

3.3.3 Yetkinlikler

3.3.4 İş Yükleri

3.3.5 Öğrenci Katılımı

3.3.6 Uluslararası Hareketlilik

3.3.7 Deneyimleme

    3.3.7.1 Süreçler

    3.3.7.2 Paydaş Güvençleri

3.3.8 Seçmeli Dersler

3.3.9 Seçmeli Derslerin Yönetimi

3.3.10 Öğrenci Danışmanları

3.3.11 Mezuniyet Koşulları

3.3.12 Çıktı Ölçümleri

3.3.13 BDY

3.3.14 Öğrenci Hakları

3.3.15 Öğrenci Şikayetleri

3.3.16 Alan Dışı Öğrenme