2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

Kurum tarafından planlanıp, yürütülmekte ve denetlenmektedir. Kurumumuz yönerge ve yönetmeliklerince Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri tanımlanmış, kurum ve birim Kalite Komisyonu üyeleri belirleme süreci işletilmiştir.

2.2.1 Periyodik Yönetim Süreçleri

2.2.2 Gruplar

2.2.3 İlişkiler

2.2.4 Temsil

2.2.5 Değerlendirmeler

2.2.6 Kalite Kültürü

2.2.7 Ortak Hedefler

2.2.8 PUKO (Eğitim-Öğretim)

2.2.9 PUKO (Ar-Ge)

2.2.10 PUKO (Toplumsal)

2.2.11 PUKO (Yönetsel)