2.1. Kalite Güvence Sistemi

Birim Kalite Güvence Sistemi dahilinde birimimizde akredite olmuş program ve/veya labaratuvar, kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 vb.) veya ödül süreçleri (EFQM,…) birimimizde mevcut değildir.

2.1.1 Değerler Yansıması

2.1.2 Strateji Yansıması

2.1.3 Misyon Farklılaşması

2.1.4 Dengeler

2.1.5 Kalite Politikası

2.1.6 Kalite Yayılımı

2.1.7 İçselleştirme

2.1.8 Uygunluk

2.1.9 Entegrasyon

2.1.10 Stratejik Entegrasyon

2.1.11 Performans Göstergeleri

2.1.12 Anahtar Göstergeler

2.1.13 Birim Kültürü

2.1.14 Uluslararasılaşma

2.1.15 İzleme

2.1.16 İşbirlikleri