1.1. İletişim Bilgileri

T.C.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.) Kalite Temsilcisi: Doç.Dr. Tolga TORUN

Enstitü Müdürü – Dahili 1140 tolga.torun@bilecik.edu.tr

2.) Kalite Raportörü: Akif TETİK

Enstitü Sekreteri – Dahili 1143 akif.tetik@bilecik.edu.tr

3.) Eğitim Öğretim Sorumlusu: Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM

Araştırma Görevlisi – Dahili 1149 ertugrul.cam@bilecik.edu.tr

4.) Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu: Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM

Araştırma Görevlisi – Dahili 1149 ertugrul.cam@bilecik.edu.tr

5.) Yönetim Sistemleri Sorumlusu: Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM

Araştırma Görevlisi – Dahili 1149 ertugrul.cam@bilecik.edu.tr

6.)Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu: Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM

Araştırma Görevlisi – Dahili 1149 ertugrul.cam@bilecik.edu.tr

7.) Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu: Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM

Araştırma Görevlisi – Dahili 1149 ertugrul.cam@bilecik.edu.tr

8.) Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu: Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM

Araştırma Görevlisi – Dahili 1149 ertugrul.cam@bilecik.edu.tr