Misyon ve Vizyon

     Günümüzün hızla değişen dünyasında; lisansüstü düzeyde gerekli bilgi ve becerilere sahip, sosyal, etik ve evrensel değerlere saygılı, bilginin her şeyin önünde olduğuna inanan,araştırmacı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyen, disiplinler arası çalışmaya değer veren, bilimsel düşünme yetisi kazanmış, sorun çözebilen, bilimsel çalışmalarıyla eğitim kalitesininyükseltilmesine katkıda bulunabilen, girişimci ve üstün nitelikli sosyal bilimciler yetiştirmek misyonumuzu ifade eder.

     Hem yürütülmekte olan hem de yürütülmesi planlanan eğitim-öğretim programlarımızla sadece tercih edilen değil, aynı zamanda ulusal ve uluslar arası ortamlarda kabul de gören bilimsel bir çizgiyi tutturmak vizyonumuzun başlangıç noktasıdır.