Misyon

     Lisansüstü düzeyde sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, araştırmacı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyen, disiplinlerarası çalışmaya değer veren, girişimci, bilimsel düşünme yetisi kazanmış, bilimsel çalışmalarıyla eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan üstün nitelikli sosyal bilimciler yetiştirmektir.