1.3.5. Hedefler

 1. Hedef 1.1: Öğretim üyelerinin kalitesinin artırılması.
 2. Hedef 1.2: Tez danışmanlığı yapacak öğretim elemanlarının niteliklerinin belirlenmesi.
 3. Hedef 1.3: Alanında başarılı öğretim elemanlarının veya özel sektör çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak.
 4. Hedef 1.4: Anabilim dallarının mevcut Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yer alan ders içeriklerinin belirlenip Enstitü web sayfasında ilan edilmesi.
 5. Hedef 1.5: Yüksek Lisans ve Doktora programlarının kalitelerinin artırılması için uluslararası literatürün kullanılmasını takip etmek.
 6. Hedef 2.1: Sosyal Bilimler Enstitüsü binasının yapılması.
 7. Hedef 2.2: Sosyal Bilimler Enstitüsü derslik ve seminer salonlarının temini.
 8. Hedef 2.3: Sosyal Bilimler Enstitüsü derslik ve seminer salonlarının teknolojik altyapısının geliştirilmesi.
 9. Hedef 3.1: Yüksek Lisans programlarına başvuran öğrenci kalitesini artırmak.
 10. Hedef 3.2: Yüksek Lisans öğrencilerinin niteliğini geliştirmek.
 11. Hedef 4.1: Akademisyenleri bilimsel yayın için teşvik etmek.
 12. Hedef 4.2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni yayımlamak.
 13. Hedef 5.1: 2021 Yılına kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde mevcut sosyal bilimler alanındaki tüm anabilim dallarına ait yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını sağlamak.
 14. Hedef 6.1: Akademisyenlerin tez danışmanlığına önem vermelerinin ve zaman ayırmalarının sağlanması.
 15. Hedef 6.2: Tez jürilerinin üniversite içi ve dışından farklı öğretim elemanlarından oluşmasını sağlamak.
 16. Hedef 6.3: Tez savunmalarını etkinleştirmek.
 17. Hedef 6.4: Başarılı tezlere ilişkin özet bilgilerinin duyurulması.
 18. Hedef 7.1: Enstitü mezun bilgi sisteminin oluşturulması için girişimlerde bulunulması.
 19. Hedef 8.1: Enstitünün web sayfasını geliştirmek, yenilemek.