1.3.4. Değerler

Öğrenci Odaklı,

Hesap Verilebilirlik,

Şeffaflık,

Gelişmeye Açıklık