2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru Sonuçları ve Mülakat Yerleri

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Programları İlanı Başvuru Sonuçları aşağıdaki gibidir;

MÜLAKAT YERLERİ

Bilgi Notu;

  • Lisansüstü Eğitim Programlarına başvuran adaylar için mülakat sınavları 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yukarıda belirtilen mülakat sınav salonlarında yapılacaktır.
  • Tezli Yüksek Lisans programları Mülakat Sınavları (Yazılı ve/veya Sözlü) 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yukarıda belirtilen mülakat sınav salonlarında saat 11:00‘da yapılacaktır.
  • Doktora programları Mülakat Sınavları (Yazılı ve/veya Sözlü) 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yukarıda belirtilen mülakat sınav salonlarında saat 10:oo‘da yapılacaktır.
  • (Tezsiz İ.Ö. Programlarında  Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 17.00‘de ilan edilecektir).
  • Aynı anda birden fazla Tezli lisansüstü  programına kayıtlı olan öğrencilerin, başvurdukları programa kayıt olabilmeleri için diğer kayıtlı oldukları Tezli lisansüstü programından kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Önemli Not;

  • Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimine 22 Ağustos 2019 saat 17:00’a kadar teslim etmemiş olanların başvuruları,

”şahsen başvuru” şartını sağlamadıkları için değerlendirmeye alınmamıştır.

  • Başvurduğu programın ”mezuniyet koşulu”nu sağlamamış olanların başvuruları,

”mezuniyet koşulu” asgari şartını sağlayamadıkları için değerlendirmeye alınmamıştır.

  • Başvurduğu programın ”ALES koşulu”nu sağlamamış olanların başvuruları,

”ALES koşulu” asgari şartını sağlayamadıkları için değerlendirmeye alınmamıştır.

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Geçici Madde – 1 (3); ”6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.”

şartını sağlayamayanların doktora programlarına yaptıkları başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.