2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru Koşulları ve Kontenjanları İlanı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstüsü programlarına öğrenci kabul edilecektir;

Lisansüstü programlara başvurularda adaylardan istenilecek dilekçe ve formlar;

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYARILARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!!!

  • 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği’nin Maddesinin 7. Fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince adaylar 20/04/2016 tarihi sonrasında aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz ve ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış iseler ise tespit edilmeleri halinde enstitü ile ilişikleri kesilir.
  • İlan edilen programlardan sadece birine başvuru yapılabilir.
  • Adaylar başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu belgelemek zorundadırlar. İstenen bütün belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri kesin kayıt esnasında ibraz Yanlış beyanda bulunan adayın kayıt işlemleri iptal edilir.
  • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında asıl ve yedek listeye giremeyen adayların programlara kayıtla ilgili herhangi bir hakları yoktur. Bu konuda gelecek olan talepler dikkate alınmaz.
  • Askerlik işlemleri (sevk tehiri) başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında öğrencilerin dilekçe ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine başvuruda bulundukları takdirde yapılacaktır.
  • Adayın girmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması sebebiyle online başvuru sırasında gerçekleşebilecek yanlış / hatalı bilgi girişinden aday sorumludur.
  • Bu ilan metninde söz konusu edilmeyen hususlar için, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri geçerlidir.
  • Üniversitemiz birimlerinde görev yapan ve lisansüstü eğitim almak isteyen Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman ve İdari Personelin birim amirlerinden eğitim yapmak istedikleri Üniversite, Anabilim Dalını belirten Lisansüstü eğitim yapabilir belgesi almaları ve Rektörlük olurunu kesin kayıt sürecinde Enstitü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Programlarında kontenjanların dolmaması durumunda yedek listeslere giremeyen başvuru yapmış adaylardan kayıt olma şartlarını yerine getirmek şartıyla yedek öğrenci kayıt sürecinde kayıt yaptırabilirler. Bu durum Enstitünün web sayfasında duyurulacaktır.