Tezli Yüksek Lisans Programlarında Kayıtlı Öğrenciler İçin Azami Süreler

06.02.2019 tarih ve 257/3 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararında;

”Lisansüstü öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin bittiği tarihin bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders başlangıç tarihi olarak kabul edilmesine; bahsi geçen öğrencilerin Temmuz ve Ağustos ayında tez savunma sınavına girip başarılı olmaları ve tezin son halini bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders başlangıç tarihine kadar teslim etmeleri halinde mezun olabileceklerine …” karar verilmiştir.

İlgili karar gereği,

05 Eylül 2016 tarihinden önce Enstitümüze kayıt yaptıran tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez savunma sınavı jüri üyelerinin Tez Savunma Sınavı Prosedürü asgari şartları sağlanmak kaydı ile oluşturulup Enstitümüze bildirilmesi durumunda Ağustos ayı sonuna kadar tez savunma sınavları yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihlerde mezun olamayan öğrencilerin ilgili hükümler doğrultusunda Enstitü ile ilişikleri kesilecektir.