2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dönem Projesi Değerlendirme Prosedürü

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dönem Projesi Aşaması öğrencileri için dikkat edilmesi gereken hususlar ve prosedür aşağıdadır;

Dönem Projesi Değerlendirme Prosedürü