2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları ve Kontenjanları İlanı

T.C.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları ve Kontenjanları İlanı

Üniversitemiz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alacaktır.  Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvurular 02-14 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Öğrenci alacak lisansüstü eğitim-öğretim programları aşağıdaki gibidir;

ÖNEMLİ NOT!!!

1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına şahsen başvurular aşağıda ilan edilen başvuru takvimine göre https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresindeki bilgiler doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanacak olan “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine 14 Ocak 2019 saat 17:00’a kadar teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir.
2. “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun şahsen Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmemesi durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun posta veya kargo yoluyla gönderilmesi durumunda, ilgili başvuru değerlendirmeye alınmayıp geçersiz sayılacaktır.

İlan Tam Metni

1. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

2. Değerlendirme Süreci

     2.1 Yüksek Lisans Programları

      2.2 Doktora Programları

     2.3 Özel Öğrenci

     2.4 Yatay Geçiş

3. Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

4. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

İlan Tam Metni

Başvuru Genel Şartları

 1. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için; ABD’nin öngördüğü bir yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokulların herhangi birinden alınan bir lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için, ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 veya eş değeri puana sahip
 3. Doktora programına başvuru için; ABD’nin öngördüğü bir yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı enstitülerin herhangi birinden alınan tezli yüksek lisans diplomasına sahip
 4. Doktora programına başvuru için; yüksek lisansta 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından ALES’e eş değer kabul edilen sınavlardan eş değeri puana sahip olmak.
 5. ALES’e veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından ALES’e eş değer kabul edilen sınavlara son beş yıl içerisinde girmiş olmak (2014 yılı ve sonrası).

(ALES’e eş değer sınavların eş değer dönüşüm tablosu için tıklayınız)

 1. Başvuru şartlarında belirtilen “Yabancı Dil Puanı”; belgelenmek şartıyla son 5 (beş) yıl içerisinde KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından birinden veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan alınan puanı ifade eder.
 2. Doktora programlarına başvuru için adayın son 5 (beş) yıl içinde KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarının birinden en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan, bu puana eş değer bir puana sahip olmak.

(25.02.2016 tarihli yabancı dil sınavı eş değerlikleri için tıklayınız)

 1. 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliğinin maddesinin 7. fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince adaylar 20/04/2016 tarihi sonrasında aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz ve ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış olsalar dahi, tespit edilmeleri halinde enstitü ile ilişikleri kesilir.

Başvuru Süreci

1. Online Başvuru:
Adayların, lisansüstü eğitim-öğretim programlarına https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresi üzerinden ön kayıt başvurusu yapmaları ve kesin kayıta hak kazandıkları takdirde ise “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun çıktısını Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Şahsen Başvuru:
 a.Tezli lisansüstü programlara şahsen başvurular aşağıda ilan edilen başvuru takvimine göre https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresindeki bilgiler doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanacak olan “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir.
      b. “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun şahsen Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmemesi durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
    c. “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun posta veya kargo yoluyla gönderilmesi durumunda, ilgili başvuru değerlendirmeye alınmayıp geçersiz sayılacaktır.
      d. Adaylar, ” Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun fotoğraf kısmına elektronik ortamda taranmış (en fazla 200×250 ve 50 kb boyutundaki) vesikalık fotoğraflarını eklemek zorundadırlar. (Aynı zamanda öğrenci kimliklerinde de kullanılacak olan bu fotoğrafın son 6 (altı) ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıta-bilecek şekilde olması gerekmektedir).

NOT

 • Adayların not durum belgelerinde (transkript) veya diplomalarında 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları bulunsa dahi, not dönüşümleri YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.  Adayın  not  durum  belgesindeki 100’lük  notu  dikkate  alınmayıp  YÖK’ün  not  dönüşüm tablosundaki   karşılığı dikkate alınır.
 • 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliğinin maddesinin 7. fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince adaylar 20/04/2016 tarihi sonrasında aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz ve ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış iseler tespit edilmeleri halinde enstitü ile ilişikleri kesilir.
 • Adaylar, ilan edilen programlardan sadece birine başvuru yapılabilirler.
 • Adaylar, başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu belgelemek zorundadırlar. İstenen bütün belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri kesin kayıt esnasında ibraz Yanlış beyanda bulunan adayın kayıt işlemleri iptal edilir.
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında asıl ve yedek listeye giremeyen adayların programlara kayıtla ilgili herhangi bir hakları yoktur. Bu konuda gelecek olan talepler dikkate alınmaz.
 • Askerlik işlemleri (sevk tehiri) başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında öğrencilerin dilekçe ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine başvuruda bulundukları takdirde yapılacaktır.
 • Adayın girmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması sebebiyle online başvuru sırasında gerçekleşebilecek yanlış / hatalı bilgi girişinden aday sorumludur.
 • Bu ilan metninde söz konusu edilmeyen hususlar için, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir.
 • Üniversitemiz birimlerinde görev yapan ve lisansüstü eğitim almak isteyen öğretim görevlisi, uzman, okutman ve idari personelin birim amirlerinden eğitim yapmak istedikleri üniversite, anabilim dalını belirten “Lisansüstü eğitim “ belgesini ve Rektörlük olurunu kesin kayıt sürecinde Enstitü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Tezsiz (İ.Ö) yüksek lisans programlarında kontenjanların dolmaması durumunda yedek listeslere giremeyen başvuru yapmış adaylardan kayıt olma şartlarını yerine getirmek şartıyla yedek öğrenciler kayıt sürecinde kayıt yaptırabilirler. Bu durum Enstitünün web sayfasında duyurulacaktır.

İlan Tam Metni