Tezli Yüksek Lisans Programlarında Kayıtlı Öğrenciler İçin Azami Süreler

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans Programlarında 01 Eylül 2016 (Güz Dönemi son kayıt günü) ve öncesi kayıtlı öğrencilerimiz için azami öğrenim süresi son günü 30 Haziran 2019 (Bahar Dönemi Sonu)’dur. İlgili tarihe kadar mezun olamayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği Enstitü ile ilişikleri kesilecektir.