Temmuz-Ağustos 2018 Yüksek Lisans Programları Tez Savunma Sınav Planı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı öğrencilerimizin Temmuz-Ağustos 2018 ayları içerisindeki Tez Savunma Sınavı Planı EK‘tedir.