2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönem Projesi ve Tez Konularının Bildirimi

Lisansüstü Programlarda Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

 

1-) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden Dönem Projesi konusunu bildirmemiş olanlar ve Bahar Yarıyılı itibariyle Dönem Projesi dersine kayıt yaptırmış olanların,“Dönem Projesi Konusu Öneri Formu”nu doldurarak 16 Şubat 2018 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2-) Tezli Yüksek Lisans programlarındaki öğrencilerden ders dönemini başarıyla bitirmiş, tez aşamasına geçmiş öğrenciler Tez Danışmanlarıyla birlikte tez konularını belirleyerek https://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu” ve Enstitü web sayfasındaki “Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu”nu doldurup gerekli imzaları tamamlayarak 16 Şubat 2018 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenci İşleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adlarına açılmış olan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Tez Çalışması” dersleri kapatılarak Bahar döneminde bu dersleri almamış sayılacaklar ve dönem kaybına uğrayacaklardır.