2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavı Jürileri ve Tarihleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Dönemi
 
Doktora Yeterlik Sınavı Jürileri ve Tarihleri EK‘tedir.