Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI’NIN AÇILMASI İLE DAHA DA GÜÇLENDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 9 Ana Bilim Dalında yürütülen 14 Yüksek Lisans programında 695 ve 4 Doktora programında 25 öğrencisi ile lisansüstü düzeyde eğitim çalışmalarına devam etmekteydi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı onayı ile açılmıştır. Böylece mevcut Tarih, Coğrafya, İktisat ve İşletme Ana Bilim Dallarındaki doktora programlarına ilaveten Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda da doktora programının açılmış olması, Üniversitemiz, Bilecik ve ülkemiz için daha güçlü kadroların yetişmesi yolunda önemli bir adım olmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bu yeni doktora programına da öğrenci kabul edilmeye başlanacaktır. Böylece daha fazla sayıda öğrencimize doktora eğitimi imkânı sunabilecek olmaktan dolayı ülkemiz ve milletimiz adına mutluyuz.

Hedefimiz, enstitümüz bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim veren ana bilim dallarının tamamının akademik öğretimin en son merhalesi olan doktora programlarını açmalarıdır. Bu vesileyle, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora programımızın vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu programın açılmasında emeği geçen başta Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nın bütün öğretim elemanları ve asistanlarına, Enstitümüz personeline teşekkür ediyorum.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Oktay Selim KARACA