Yüksek Lisans Tez Faaliyet Raporu Teslimi Duyurusu

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi olup Tez aşamasında olan öğrenciler ile ilgili olarak Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41. Maddesinin bir kısım hükümleri şöyledir;
  •  (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında tez danışmanı tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur.
  • (2) Öğrencinin faaliyetleri, tez danışmanı tarafından, uzmanlık alan dersi ile tez çalışması derslerinin dönem sonu değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir rapor ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir.
  • (4) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce son ara değerlendirme raporunda başarılı olunması koşulu ile en az iki tez faaliyet rapor döneminin geçmiş olması gerekir.
  • Bu hükümler doğrultusunda 2015–2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında tez çalışma faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanacak “Tez Ara Rapor Hazırlama Formu , tez danışmamına onaylatılarak, 20 Mayıs 2016 Cuma  gününe kadar Enstitü Öğrenci İşleri birimine  teslim edilmesi gerekmektedir.