Yeni YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılarak, 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

Yök Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği