2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tez Aşamasından Ders Aşamasına Döndürülecek Öğrenciler

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38/6 maddesi ve aynı Yönetmeliğin Geçici Madde 1/3 hükmü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 16.11.2013 tarih ve 87/1 sayılı Senato Kararı doğrultusunda;
  •  Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı olup EK‘te isimleri bulunan öğrenciler; 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonundan itibaren Tez aşamasından, Ders aşamasına geçerek; 2015-2016 Güz Yarıyılında,( daha önce alıp almadıklarına bakılmaksızın )3 (üç) adet ders almak ve bu derslerden başarılı olmak zorundadır. İlgili öğrenciler bu derslerden başarılı oldukları takdirde tekrar tez aşamasına geçerek yeni bir danışman ve yeni bir tez konusu ile lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler