3.1.5 Çıktı-TYYÇ Uyumu

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri;

  • Programlar bazında Anabilim dalları tarafından gerçekleştirilen Bologna Çalıştayları anket çalışmaları,