Yüksekokul Kurulu


Başkan (Müdür)

Üye (Müdür Yardımcısı)

Üye (Müdür Yardımcısı)

Üye (Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı)

Üye (Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı)

Üye (Tasarım Bölüm Başkanı)

Üye (Ulaştırma Hizmetleri  Bölüm Başkanı)

Üye (Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı)

Üye (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı)

Üye (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı)

Üye (Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)