Staj Dosyası Sayfaları


pdf

Staj Defterinin Boş Örnek Sayfası

pdf

EK 1) Staj Başvuru Formu

pdf

Ek 2)Stajer Öğrencinin Özgeçmişi

pdf

Ek 3) Denetçi Değerlendirme Formu

pdf

Ek 4) Staj Değerlendirme Formu

pdf

Ek 5) Zorunlu Staj Yapacak Öğrencilerin Bilgileri

pdf

EK 6)Stajyer Öğrenci Takip Çizelgesi

pdf

Ek 7)Staj Değerlendirme Tutanağı