Sıkça Sorulan Sorular


Yüksekokulunuzu kazandım. Hangi evraklarla, ne zaman kayıt olabilirim?

Ösym’nin açıklayacağı ve aynı zamanda Üniversitemiz Web sayfası ilanında belirtilen tarihlerde, ilanda belirtilen evraklarla kayıt yaptırmaya gelmeniz gerekmektedir. ( İlanda belirtilen evraklar haricinde bir belge istemiyoruz. Örneğin sağlık raporu.)

Kayıt yaptırmam için nereye gitmem gerekiyor?

Söğüt Meslek Yüksekokulu, Bilecik Devlet Karayolu 3. Km. Söğüt ‐ BİLECİK adresinde kayıtlar yapılmaktadır. Telefon: 0 228 2141361, Faks : 228 2141362

Kayıt yenilemelerde ilk kayıtlarda olduğu gibi evrak istiyor musunuz?

Kayıt yenilemelerde ilk kayıtlarda getirdiğiniz fotoğraf vb. gibi evrakları istemiyoruz.

Nasıl kayıt yenileyebilirim.

İkinci öğretim programlarında okuyan öğrenciler ve normal öğrenim süresini açan normal öğretim öğrencileri için süresi içinde harç bedelini ziraat bankası hesabına yatırılması gerekmektedir. Daha sonra Öğrenci Bilgi Sisteminden derslerinizi seçip danışmanınıza onaylatmanız ile kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

Kayıt ücretimi yatırdım. Fakat süresi içinde danışmanımla görüşerek kaydımı onaylatmadım. Kayıt olmuş oluyormuyum.

Hayır. Harç ücretinizi yatırmış olmanız kayıt olduğunuz anlamına gelmemektedir. Danışmanınızla birlikte kaydınız onaylandığı takdirde kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

Kayıt oldum. Ders programı, sınav programı, sınav notlarım vb. gibi bilgilerimi nereden öğrenebilirim.

Üniversitemiz Web sayfasında öğrenci bilgi sistemi bölümüne girip öğrenci numaranız (Tc kimlik numaranız) ve kayıt olurken banka dekont’unda bulunan 8 haneli şifrenizi girerek bu bölümden size gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kayıt Dondurmak istiyorum. Neler Yapmam gerekiyor.

Üniversitemiz ön lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle haklı ve geçerli mazereti olan öğrenciler mazeretlerini belgelemek şartıyla okul müdürlüğüne öğretim yılı başlamasından itibaren dört hafta içinde dilekçe ile (dilekçede güz yarıyılı – veya – güz ve bahar yarıyılı olarak isteği belirtilerek) müracaatları halinde yönetim kurulunun kabulüyle kayıt dondurabilir.

Kayıt sildirmek istiyorum. Neler yapmam gerekiyor.

Kayıt sildirmek için Söğüt Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine başvurarak (Yatırılması gereken harç borcu var ise gitmeden telefon edilerek öğrenilmesi mağdur olmamanız için önemlidir.) kayıt sildirme formu alınması ve bu formla yüksekokulumuzda kayıt sildirme işleminizi bir dilekçe müracaatıyla yapmanız halinde kaydınız silinecektir.

Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler; kimlik kartlarını yanlarında getirmeli. Kimlik kartını kaybeden öğrenciler bir yerel veya ulasal gazete verdikleri kayıp ilan, ile başvurmalıdır.

Üniversitemiz veya yüksekokulunuzdan aldığınız herhangi bir eşya ( kitap , sağlık karnesi, vb) var ise aldığınız birime teslim etmeniz gerekmektedir.

Tek ders sınavına ben de girebilirmiyim?

Tek ders sınavına girebilmeniz için; mezun durumunda olup (bütün dersleri başarıp bir dersten başarısız olmak) devam edip başarısız olduğunuz veya mezun olmak için gerekli not ortalamasını sağlayamadığınız durumda dersin notunu yükseltmek amacıyla bir ders seçip ve seçtiğiniz dersten alacağınız en yüksek başarı notu mezun olmak için gerekli olan not ortalamasını sağlıyorsa alabileceğiniz bir ( tek) derstir. Her öğrencinin gerekmesi halinde bir defa sınav hakkı bulunmaktadır.

Şartları taşıyan öğrenciler dilekçe ile yüksekokul öğrenci işlerine müracaat eder, durumu uygun bulunursa akademik takvimde bulunan tarihte sınava girebilir.

Ders devamsızlığımı nasıl öğrenebilirim.

Ders devamsızlığı İlgili yönetmeliklerde açıklandığı şekliyle her dersin öğretim elemanı tarafından takip edilmektedir. Öğrenmek için dersin öğretim elemanıyla görüşünüz.

Ne zaman ve kaç iş günü staj yapmam gerekiyor.

Birinci sınıfın sonunda yaz döneminde toplam 30 iş günü olarak program koordinatörleri tarafından belirlenen iş sektörlerinde stajlar gerçekleştirilecektir.

Staj süremiz içinde sigortamız hangi kurum tarafından yapılacaktır.

Staj başlama evraklarının Yüksekokulumuza teslim edilmesinden sonra sigorta işlemleri 30 iş günü üzerinden Yüksekokulumuz tarafından belirlenen tarihler içerisinde karşılanmaktadır. İsteyen öğrencilere de sigorta yapıldığına dair belge verilmektedir.

Staj defterleri ne zaman teslim edilecektir.

Stajını tamamlayan öğrencilerimizin staj defterleri Eylül döneminde kayıtları izleyen 15 gün içerisinde Staj Komisyonunun açıklamış olduğu tarihlerde Program staj sorumlusu Öğretim elemanlarına bizzat teslim edilmektedir.

Staj yapacağım veya yaptığım işyerini değiştirirsem nasıl bir işlem yapmalıyım.

İşyeri değişikliği yapan öğrenciler bu durumun ortaya çıkmasından itibaren program sorumlularına veya staj komisyonluğuna bilgi vermek zorundadırlar. Yeni işyerinde stajlarına devam edebilmeleri için bu işyerinde staj yapmasının komisyon tarafından onayını almaları gerekmektedir.

Mezun oldum. Diplomamı nasıl alabilirim. 

Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine telefon(0 228 2141361 ) ederek ve/veya yüksekokulumuz web sayfasına bakarak diplomanızın hazır olup olmadığını öğreniniz.

Diplomanız Yüksekokulumuza gelmiş ise öğrenci kimlik kartınızla başvurunuz; ilişik kesme formu doldurmanız ilgili yerlere imzalatmanız ve ilişik kesme formu ile birlikte yüksekokul öğrenci işlerine gelmeniz gerekmektedir. Üniversitemiz kütüphanesi veya yüksekokulumuz kütüphanesinden aldığınız kitaplarınız, yüksekokula ait herhangi bir eşya( forma vs.) varsa aldığınız birime teslim etmeniz gerekmektedir.

Diploma almak isteyen öğrenciler; kimlik kartlarını yanlarında getirmeli. Kimlik kartını kaybeden öğrenciler bir yerel veya ulasal gazete verdikleri kayıp ilanı ile başvurmalıdır.

Çalışıyorum. Diplomamı almaya gelemiyorum. Diplomamı nasıl teslim alabilirim.

Gelememe gibi bir ihtimaliniz varsa noterden vekaletname verdiğiniz kişi, mesai saatleri içinde vekaletname ve nüfus cüzdanı ile müracaat etmesi durumunda diploma diploma vekaletname verdiğiniz kişiye teslim edilir .

Yüksekokulunuza Dumlupınar Üniversitesi adıyla kayıt oldum. Mezun durumundayım. Diplomamı nasıl alabilirim?

Dumlupınar Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulunu kazanıp mezun olan öğrencilerimiz Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını arayarak Önlisans diplomalarını nasıl alacaklarını öğrenerek Kütahya dan almaları gerekmektedir.

( Öğrencilerin Diplomaları Kütahyadan verilmektedir. Yüksekokulumuzda Dumlupınar Üniversitesi Diploması bulunmamaktadır)

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

İlk kayıt işlemlerini öğrenci kendisi veya noterden vekalet verebileceği başka birisi tarafından yaptırılabilir.

Lise diploması yoksa ne yapılmalıdır?

Lise diplomasının olmaması durumunda mezun olduğunuz liseye başvurup yerine yeni tarihli bir mezuniyet belgesi almanız gerekir.

Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekleme bırakma ve danışman onayı tarihlerinde (ilk iki hafta) danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

Kimlik kartı bütün öğrenim süresince geçerli midir?

Üniversitemize ilk kayıt esnasında öğrenciye kimlik kartı verilir. Her yıl bandrol yapıştırılması koşuluyla öğrenim süresince geçerlidir. Bandrol yapıştırmayanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve hizmet talebinde bulunamazlar. Bandroller kayıt yenileme işleminden sonra öğrenci işleri memurundan temin edilir.

Yatay geçiş nedir?

Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (Bir üniversiteden diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden/yüksekokuldan diğerine) geçiş yapması esasıdır.

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

Dikey geçiş nedir?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına devam edebilmeleri esasıdır. Dikey geçişle ilgili sınav ve yerleştirme işlemlerini ÖSYM yürütür.

Dikey geçiş sınavına kimler girebilir?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak meslek yüksekokulu mezunu adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi verilmesine ilişkin 5102 Sayılı Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim Kredisi nedir?

Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Katkı Payı Kredisi nedir?

Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ve beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır. Katkı Kredisi katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır.

Meslek Yüksek Okulu (2 yıl) mezunları, Fakültelere doğrudan geçiş yapabilirler mi?

2 yılık eğitim veren Yüksekokul mezunları, ancak ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık Fakülte ve Yüksek Okullara geçiş yapabilirler.