3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi


3.2.1. Güncelleme

Her bir bölüm iç ve dış paydaşların görüşleri ve mevcut öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda programlar akademik kurullarca gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

3.2.2. Yöntemler

İç paydaşlar ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlarda güncelleme yapılmaktadır.

3.2.3. Paydaş Katkıları

Paydaş katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreç bulunmamakla beraber yapılan çeşitli toplantı ve çalıştaylarda elde edilen veriler paydaş katkısı olarak kullanılmaktadır.

3.2.4. Güvenceler

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

Dersin program çıktıları matrisi; Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi;Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler);Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

Ders Bilgi Paketleri,

3.2.4.1. Bilgi Formları (Ders)

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.2. Uygulama Dosyaları (Ders)

3.2.4.2.1. Uygulama Çizelgesi

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.2. Değerlendirme Raporları (Öğretim Üyesi)

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.3. Anket Sonuçları (Öğrenci Değerlendirme)

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.4. Sınav Dosyaları

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden  sağlanmaktadır.

3.2.4.2.5. Sınav Soruları ve Puanları

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.6. Soruların Çözümleri

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.7. En Yüksek-Orta-En Düşük Cevap Kağıdı Fotokopisi

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

3.2.4.2.8. Ders İle İlgili Proje Dosyaları

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.9. En İyi Proje/Uygulama

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

3.2.4.2.10. Resmi Not Listesi

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden  ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

3.2.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları

3.2.4.3.1. Program Çıktıları Değerlendirme Raporu

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.3.2. Dersin Program Çıktıları Matrisi

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.3.3. Öğrenim Çıktıları Değerlendirme Anketi

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve Program Çıktılarının Sağlanmasına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler)

Söz konusu belge Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden  ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

3.2.5. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları kapsamında; Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla akademik toplantılar ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

3.2.6. İyileştirmeler

Konuyla ilgili iyileştirme prosedürü üzerine çalışmalar devam etmektedir.

3.2.7. Bilgilendirmeler

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler; bölüm bilgileri ve ders planları öğrenci otomasyon programına tanımlanmaktadır ve birimlerin web sayfalarında yayınlanmaktadır.

2.8. Akreditasyon Destekleri

Henüz akredite olmuş programımız bulunmamaktadır.