2.1.Kalite Politikası


 • Kurumun ilan edilmiş bir kalite politikası http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/ adresinde verilmektedir. Buna göre kalite politikamız:

  Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.

  • Program akreditasyonu

  Program akreditasyonumuz bulunmamaktadır.

  • Laboratuvar akreditasyonu

  Laboratuvar akreditasyonumuz bulunmamaktadır.

  • Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM, …)

1.1. Değerler Yansıması

1.2. Strateji Yansıması

1.3. Misyon Farklılaşması

1.4. Dengeler

1.5. Kalite Politikası

1.6. Kalite Yayılımı

1.7. İçselleştirme

1.8. Uygunluk

1.9. Entegrasyon

1.10. Stratejik Entegrasyon

1.11. Performans Göstergeleri

1.12. Anahtar Göstergeler

1.13. Birim Kültürü

1.14. Uluslararasılaşma

1.15. İzleme

1.16. İşbirlikleri