1.3. Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler


1.3.1. Stratejik Plan

Meslek Yüksekokulumuz, üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planına uyumlu stratejik planınız hazırlamıştır.

1.3.2. Misyon

Misyonumuz

 • Ülkemizin ve Milletimizin temel değerlerini özümsemiş,
 • Bilgi teknolojilerine hakim,
 • Yabancı Dil bilen,
 • Teorik ve uygulamalı olarak mesleki bilgi ile donatılmış meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmektir

1.3.3. Vizyon

Ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu olmak, Türkiye’nin ara eleman konusundaki ihtiyacını öğrencilerimizi en donanımlı şekilde yetiştirerek karşılamak ve toplumun hizmetine sunmak.

1.3.4. Değerler

 • Güvenilir,

 • Öğrenci odaklı,

 • Öğrencilerimizin geleceğinin ülkenin geleceği olduğuna inanmak,

 • Her öğrencinin gelişimi için ortam hazırlamak,

 • Toplumsal sorumluluk;

  • Şeffaflık

  • Hesap verebilirlik,

  • Tutarlı olmak,

 • Duyarlılık;

  • Toplumsal değerleri dikkate almak;

  • Sorun çözücü olmak;

  • Özverili olmak,

  • Hoşgörülü olmak,

 • Gelişim odaklılık,

  • Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışmak,

 • Sürdürülebilirlik,

  • Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanmak,

1.3.5. Hedefler

 • Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma,
 • Karmaşık sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme,
 • Güncel yönetim sistemlerine hakim olma ve sistemlerin gerektirdiği dokümantasyonları hazırlayabilme
 • Üretim koşullarında gereken ölçüm aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilme,
 • Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik,
 • Yeniliğe açık olma,
 • Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma, öğrenme ve öğretme,
 • Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte edebilme ve yönetebilme yeteneklerini kazandırmayı he