İş Akış Süreçlerimiz

Öğrenci Belgesi/Not Durum Belgesi İş Akış Süreci 
Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri İş Akış Süreci 
Öğrenci Temsilciliği Ve Konsey Seçim İşlemleri İş Akış Süreci
Yemek Bursu İşlemleri İş Akış Süreci
Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Kulüp Kurma İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Bölüm Açılması İşlemleri İş Akış Süreci
 Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci
Mazeret Sınav Dilekçe İş Akış Süreci 
İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci
Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

 

 

Akademik Birimler Akademik Teşvik İş Akış Süreci 
 Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Alımı İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Bölüm Başkanı İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Bakım – Onarım İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Hizmet Alımı İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Sarf Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Dr. Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Taşınır Devir Alma İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Taşınır Devretme İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Taşınma İşlemleri İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Tüketim Malzemeleri Çıkışı İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Yıllık İzin İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Yurt İçi – Yurt Dışı Görevlendirme İş Akış Süreci 
Akademik Birimler Zimmet Verme – Düşme İş Akış Süreci 
Kurum Dışı Gelen Evrak Kaydı İş Akış Süreci 
Kurum Dışı Giden Evrak Kaydı İş Akış Süreci 
3+1 Stajyer Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci 
Akıllı Kart Cihazları İş Akış Süreci 
Akıllı Kart Sistemi Para İade İş Akış Süreci 
Doğrudan Temin İş Akış Süreci (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Madde A-B-C-D Bendi) 
Gezi Talepleri İş Akış Süreci 
İdari Birimlerde Devir Alma İş Akış Süreci 
İdari Birimlerde Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci 
İdari Birimlerde Sayım Ve Döküm İşlemleri İş Akış Süreci 
İdari Birimlerde Taşınır Devir Etme İşlemleri İş Akış Süreci 
İdari Birimlerde Tüketim Malzemeleri Çıkışı İş Akış Süreci 
İdari Birimlerde Zimmet Verme-İade İş Akış Süreci 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci 
Komisyon Toplantıları İş Akış Süreci 
Öğrenci Konseyi Seçimleri İş Akış Süreci 
Öğrenci Kulüpleri İş Akış Süreci 
Salon Tahsisi İş Akış Süreci 
Stant Talepleri İş Akış Süreci 

 

Akademik Birimler Birim Kurulu Karar Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Birim Yönetim Kurulu Karar Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Dr. Öğretim Üyesi Görev Uzatma Süreci İş Akış Süreci
Akademik Birimler Fakülte Yönetim Kurulu, Profesör, Doçent İle Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci
Akademik Birimler Hastalık İzni İş Akış Süreci
Akademik Birimler Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Akademik Teşvik İş Akış Süreci
Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Bölüm Başkanı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Bakım – Onarım İş Akış Süreci
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Hizmet Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Sarf Mazleme Satın Alma İşa Akış Süreci
Akademik Birimler Dr. Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınır Devir Alma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınır Devretme İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınma İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Birimler Tüketim Malzemeleri Çıkışı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Yıllık İzin İş Akış Süreci
Akademik Birimler Yurt İçi – Yurt Dışı Görevlendirme İş Akış Süreci
Akademik Birimler Zimmet Verme – Düşme İş Akış Süreci