İç Mekan Tasarımı Programı


PROGRAMIN AMACI

İç Mekân Tasarımı Programı, İç mekân tasarımı alanın, bireyin karakterine uygun olarak tasarlanması ve iç ortamın estetik, işlevsel ve psikolojik yönlerini sorgulaması ile oluşmaktadır. Günümüzde farklı yaşam biçimlerinin ortaya çıkması, teknolojik bilginin sürekli artması ve değişen sosyal değerler yeni gereksinimler yaratmıştır. Günümüz ve geleceğin tasarımcılarının toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir dizayn anlayışına sahip olması, iç mekanların yapı ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten tasarımlar ortaya koyması, bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan fonksiyonunu yitirmiş binaların yeniden kullanılması ve korumaya değer eski eserlerin iç mekanlarına özgün tasarımlar yapması beklenmektedir.

Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüz iç mekân tasarımı alanında istihdam edilecek, bireylere kazandırılacak mesleki yeterlilikler büyük önem taşımaktadır.

EĞİTİMİN ŞEKLİ VE ÜNVANI

İç Mekan Tasarımı programında okutulan derslerden başarılı olmak ve toplam 30 iş günü olan iş yeri uygulamalı eğitim stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz İç Mekan Tasarımı Teknikeri unvanı kazanmış olacaktır.

Türkiye genelinde yapılan araştırmaların genelinde endüstri kuruluşlarının, özellikle iç mekânlar için üretim yapan işletmelerin, en büyük sorunlarından biri özgün tasarım yapabilecek teknik eleman eksikliğidir. Bu programla amaçlanan; işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacını karşılanmaktır.

Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dikey geçiş yapılabileceklerdir. Bu programlar, El Sanatları ve Üretimi, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık lisans programlarına başvurabilir.

Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

İŞ İMKANLARI

Programdan mezun olan öğrenciler, hem kamu kuruluşlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) iş imkanı bulurken ayrıca özel sektör, mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca çevre büroları, belediyeler ve restorasyona ofislerinde de yoğun talep görmektedirler.

EĞİTİM ŞEKLİ

Program 2 yıl ve dört dönem olarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu dönemler zarfında hem elle çizim hem de bilgisayarlı çizim dersleri verilmektedir. Ayrıca mimariye dönük her türlü ders işlenmektedir.

Okulumuz Türkiye’de taş işçiliği ile maket yapan tek kuruluştur. Çeşitli kuruluşlara yapılan bu çalışmalarda öğrencilerimize de yer verilmekte taş maket işçiliği ciddi olarak işlenmektedir.