Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı


Günümüzde, birçok hukuk bürosunda,  adliye sarayındaki ve kurumlardaki icra takip işlemlerinde çalışanlar; bu konuda eğitim almamış kişiler olup daha sonradan yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda eğitim almış kişiler yerine iş hayatında eğitilmeye çalışılan bu kişilerin çalışması hukuk alanında birçok aksaklığa da sebep olmaktadır. Hukuk alanında çalışmak nitelik gerektirir. Bu sebeple bu bölümde verilen eğitimle öğrenciler;  hukuk alanında ve çalışma yaşamlarında karşılaşacakları uygulamalar konusunda pratik anlamda  da eğitim verilerek çalışma hayatına hazırlanmaktadırlar.

PROGRAMIN AMACI

Bu program, gerekli hukuksal terim ve deyimleri bilen, hukuki kavramlara hâkim, büro içinde ve dışında gerekli olan haberleşmeleri, organizasyonları sağlayıp iletişim kurabilen, etkili ve akıcı sunum yapan, bilgisayarda ofis programlarını kullanarak hızlı ve resmi yazılar yazabilen, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapan,  Türkçeyi iyi konuşabilen, temsil etme becerisine sahip, hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izleyebilen özverili, nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

EĞİTİMİN ŞEKLİ

Bu programın öğrenim sürecinde, hem hukuk alan  bilgisi, hem de sekreterlik alan bilgileri öğrencilere ders olarak verilmekte ve donanım kazandırılmaktadır. Bu  program sayesinde hukuk sekreterliği, amacına hizmet eden bir meslek grubu haline gelmiştir. Programdan mezun olanların amacı, Hukuk alanında ara iş gücü açığını doldurması olarak planlanmaktadır.

PROGRAMIN HAKLARI

Mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve İşletme bölümlerine geçiş yapabilme imkânına sahiptirler.

Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

İŞ ALANLARI

Bu programdan mezun olanlar, Avukatlık bürolarında, Noterler de, Adliye Saraylarında, özel sektör işletmelerinin hukuk müşavirliklerinde başta olmak üzere birçok kurum da iş imkanı bulunmaktadır.

EĞİTİM KOŞULLARI

Program, 2 yıl dört dönem olup, 3 dönem örgün eğitim bir dönem ise uygulama çalışması şeklindedir. Uygulama döneminde belli bir ücret ödenmekte ve sigorta yapılmaktadır. Bu dönemde örgün derslerden muaf olunup ‘’İş Yeri Uygulama’’ ve ‘’İş Yeri Eğitimi’’ dersleri verilmektedir. Bu sayede iş hayatına hazırlanan öğrenci, adliyelerde ve bürolarda çalışarak iş hayatına hazır hale gelmektedir.