Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıBu program, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında yetkinlik kazanılmasını sağlayacak güncel ve zengin bir müfredata sahiptir. Halkla ilişkiler alanındaki dersler şirket odaklı ve pazarlama iletişimi bağlamında işlenmektedir.

Birinci yıl, iletişim bilgisi, halkla ilişkiler ve tanıtıma giriş, pazarlama, yeni iletişim teknolojileri gibi konularda dersler verilmektedir. Programın ikinci yılında öğrenciler teorik bilgiyi nasıl uygulamaya dökeceklerini, reklamcılık, medya ve toplum, mesleki İngilizce konularında öğrenciler deneyim kazanabilmektedir. Ayrıca birinci yılsonunda öğrencilerin yapmış oldukları staj eğitimiyle birlikte elde ettiği bilgileri uygulamaya geçirebilmekte ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda gerçek çalışma deneyimi kazanmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Bu bölümle, mezunlarımızın analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri ile yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

Mezun olan öğrenciler için, Bilecik İli ve çevresinde başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bölgemizin büyük şehirlerinde oldukça fazla sayıda istihdam olanağı bulunmaktadır.

  • Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programı Mezunların Çalışma Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olanlar kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu  gibi unvanlar alırlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programını  tamamlayan mezunlar özel ya da devlet kurumlarının iletişim, basın ve halkla ilişkiler gibi birimlerinde, ayrıca halkla ilişkiler ajanslarında çalışma imkânına sahiplerdir.

Ayrıca mezunlarımız; halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajanslarında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında, sivil toplum örgütlerinde, siyasal kurum ve kuruluşlarda , kamu sektöründe ve çeşitli medya kuruluşlarında araştırmacı, uygulamacı, yönetici ve iletişim uzmanı olarak görev alabilirler. Ayrıca, programdan mezun olan öğrenciler  kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün Meslek Yüksekokulları İçin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçebileceği Bölümler

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümlerine lisans programlarına başvurabilir.

Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  Ders Planı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Ders İçerikleri