Aşçılık Programı Öğrencilerinin Uygulama Dersleri (Güncel)

Aşçılık Programına kayıtlı olan tüm öğrencilerin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulamalı derslerin malzeme (sarf malzeme) temininde kullanılmak üzere Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığının TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 IBAN numaralı Ziraat Bankası hesabına(Açıklama Kısmına SÖĞÜT MYO AŞÇILIK YEMEK BEDELİ yazılacak) 1.000 TL yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ise Program Sorumlusu Öğr. Gör. Cevdet SÖKMEN’in e-posta adresine(cevdet.sokmen@bilecik.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir.