2021 YKS Merkezi Yerleştirme, Ek Yerleştirme ve 2. Ek Yerleştirme İşlemlerinde Kayıt Tarihlerinde Kayıt Yaptıramayan Adaylar

2021 YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde kayıt hakkı kazandıkları birime mazeretlerini belirten bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Adayın mazereti ilgili akademik birim tarafından değerlendirilerek mazereti kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır. Üçüncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvuruları değerlendirilmeyerek kayıtları yapılmayacaktır.