Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine!

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize e-devlet üzerinden kayıtlar 04-08 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Öğrenciler e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Bu süre içerisinde e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar e-devlet üzerinden kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen gelmelerine gerek yoktur. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alıp yüz yüze eğitimin başladığı tarihte kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine teslim edeceklerdir. E-devlet üzerinden kayıt olacak öğrenciler ayrıntılı bilgilere ekli dosyadan ulaşabilirler. E devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar Üniversitemize şahsen gelmeden e posta yoluyla  ekli dosyada belirtilen şekilde kayıt yaptıracaklardır.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak Üniversitemize yönlendirileceklerdir. Ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde ortaöğretim kurumundan, ön lisans programından veya lisans programında mezun olamama gerekçelerinin yer aldığı belgeyi birimlerin resmi e posta adresine göndermeleri halinde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt oldukları birimin resmi e posta adresine göndermeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

E-Devlet  üzerinden kayıt yapan öğrencilerin bilgileri 1 saat içerisinde öğrenci bilgi sistemine aktarılmaktadır.  Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders seçme işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin danışman onayı için danışmanlarının yanına gelmelerine gerek yoktur. Ancak ikinci öğretim öğrencilerinin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenim ücretlerini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir.

Şehit eş ve çocukları ve Gazi ile eş ve çocuklarından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri hak sahiplik belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarında program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu kapsamda birinci öğretim öğrencilerinden de program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ücreti alınmaz.

Üniversitemizde Lisans programlarını kazanıp bir yıl İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görmek isteyen öğrenciler e posta içeriğinde “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık okumak istiyorum.” ifadesine yer vermelidir. Üniversitemizde Lisans programlarını kazanıp bir yıl İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görmek isteyen öğrencilerden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için kesin kayıt hakkı kazananlar http://www.bilecik.edu.tr/ ve http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ adreslerinden duyurulacaktır.

Meslek Yüksekokulumuz E-posta Adresi:smyo@bilecik.edu.tr
Ekli Dosyalar