Zorunlu Yaz Stajı Hakkında Duyuru


Değerli Öğrencilerimiz;

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı, Bahar dönemi itibari ile zorunlu staj yapması gereken öğrenciler, aşağıdaki adımları takip ederek belirtilen tarihlerde stajlarını tamamlayabileceklerdir.

Staj Tarihleri:

26.07.2021                              30 Gün Staj Yapacak Öğrencilerin Staj Tarihleri (Cumartesi Dâhil Değil)

06.09.2021


26.07.2021                             30 Gün Staj Yapacak Öğrencilerin Staj Tarihleri (Cumartesi Dâhil)

28.08.2021

 

Staj adımları:

  • Öğrenci, İlgili bölümün Program Sorumlusunu staj yapmak istediği işyeri ile ilgili bilgilendirir.
  • Öğrenci, Yüksekokulumuzdan staj yapmasının zorunlu olduğuna dair bir belge alır. (İşyeri isterse). Bu belge ile staj yapılacak kuruma başvurur.(İlgili Belge)
  • Staj yapacağı işyerine “Staj Teklif Formu”nu onaylatır. (İlgili Formlara ulaşmak için Tıklayınız)
  • SGK Provizyon Sorgulama Belgesini alır. (Müstehaklık belgesi) (e-devlet üzerinden alınmaktadır.)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi belgesini alır. (Staj tarihleri içerisinde geçerliliği olmalıdır.)
  • Ekte yer alan diğer belgeleri de doldurarak staj defterini oluşturur. (Staj defteri hazırlama).
  • Öğrenci, Staj Teklif Formunda belirttiği tarihler arasında stajını tamamlar.
  • Staj defterini, staj bitiminde ilgili bölümün staj sorumlusuna teslim eder.
  • Staj yapılan süre içerisinde rapor alan öğrenci Sağlık Raporunun bir örneğini mutlaka Yüksekokulumuza göndermesi gerekmektedir. (SGK İşlemleri için)

Not.1:  Staj evraklarınızı(Staj Teklif Formu, Provizyon Belgesi,  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi ) 2 Temmuz 2021 tarihine kadar Staj Danışmanlarınıza teslim etmeniz gerekmektedir

Not.2 : Sosyal Güvencesi bulunmayan öğrencilerimizin “İş kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” primleri, staj dönemi boyunca Yüksekokulumuz tarafından yatırılmaktadır