2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Hakkında Senato Kararı

19.02.2021 tarihli ve 277/2 sayılı Senato Kararı ile “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde salgının seyrine, öğretim elemanlarının aşılanma durumlarına göre 05 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programının uygulama derslerinin ve Meslek Yüksekokullarındaki İş Yeri Uygulaması, İş Yeri Eğitimi ile Staj derslerinin örgün öğretim yoluyla yürütülmesine ve bu dersler dışında tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesine” karar verilmişti. Ancak bu karar, ülkemizde COVID-19 salgını seyrinin yeniden artış göstermesi üzerine 24.03.2021 tarihli ve 282/19 sayılı Senato Toplantısında gözden geçirilmiştir.

Buna göre “05 Nisan 2021 tarihi itibarıyla COVID-19 AŞISI OLAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerimizin uygulama derslerinin ve Meslek Yüksekokullarındaki İş Yeri Uygulaması, İş Yeri Eğitimi ile Staj derslerinin örgün öğretim yoluyla yürütülmesine ve bu dersler dışındaki tüm derslerin (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf uygulama dersleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı uygulama dersleri dahil) uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine ve uygulama dersleri örgün öğretim yoluyla yürütülemeyen öğrencilerimizin durumunun salgının seyrine göre yeniden değerlendirilmesine” karar verilmiştir.