Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

Ders seçme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna basıldığında dersler danışmanın onayına düşer. 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra; ücret yatırması gerekenler ekranın sağ üst köşesinde belirtilen “Harç tutar” kısmındaki katkı payı veya öğrenim ücreti tutarını yatıracaklardır. 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ders seçen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için 24 Eylül 2019 tarihine kadar danışman onayını danışmanın yanına şahsen gelerek yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde ilgili dönemde kayıt yeniletmemiş ve ders seçmemiş sayılacaklardır.

Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında danışmanlarıyla birlikte ders ekle-sil yapabileceklerdir. Ayrıca Üniversitemizin “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” hükümlerine göre mazereti bulunan öğrenciler de aynı tarihlerde danışmanlarıyla birlikte ders seçme işlemi yapabileceklerdir. Bunun dışında 27 Eylül 2019 tarihinden sonra hiçbir şekilde ders seçme, silme, düzeltme vb. gibi işlemler yapılmayacaktır.

Erasmus, Farabi vb. gibi değişim programıyla ve Özel Öğrenci olarak giden öğrenciler belirtilen 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında boş kayıt yapacaklardır. İlgili öğrencilerin 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında danışman onaylarını danışmanlarına ulaşarak yaptırmaları gerekir.

 

Öğrencilerin dönemlik 30 AKTS ders seçmeleri ve mezuniyet için lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS, ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS ders seçmiş ve başarmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca zorunlu derslerini, seçmeli ders gruplarında almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri almaları, başarmaları ve varsa zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir.